Wsparcie sprzedaży

Reklama w prasie specjalistycznej, codziennej i czasopismach branżowych. Wystawy, targi, dni otwarte u klienta, szkolenia personelu.
Spoty reklamowe w programach ogólnopolskich i prezentacja produktów w programach ogrodniczych. Aktualna informacja na: http://www.kronen.com.pl
Reklama w rozgłośniach radiowych. Indywidualna współpraca z klientem, fachowe doradztwo i opieka nad produktem.

© Lasland sp. z o.o. Grądy k/Gryfic 72-342 Cerkwica | tel. 91 386 77 76 | Kontakt